Ontwikkeling

Scoutsleden doen een spel in het bos

Grenzeloos groeien. Dat stopt niet na je leidingscarrière. Kwaliteitsvolle en tevreden structuurvrijwilligers zijn voor Scouts en Gidsen Vlaanderen prioriteit. Ontwikkelen is dan ook een van de meer duurzame motivatoren waar je beroep op kan doen.

Maar hoe boor je die diepere laag motivatie aan? Hoe krijg je vrijwilligers van onbewust onbekwaam tot onbewuste bekwaamheid?

Belangrijk is dat er een wil moet zijn tot ontwikkelen. Daarom zijn tussentijdse opvolgingsgesprekken, coachings en feedback cruciaal. Daar ontdekken vrijwilligers sterktes en valkuilen en ontstaan ontwikkelnoden. Feedback is immers nodig om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

Die feedback hoef je daarom niet zelf, als ondersteuner, te geven. Zelfreflectie ligt bij voorkeur aan de basis van dat realistisch zelfbeeld. Dat vul je dan aan met feedback van wie ondersteund wordt door de vrijwilliger. Maar weet wel dat het soms heel geruststellend is om feedback te krijgen van je eigen ondersteuner.

Je hebt bij ontwikkeling en opleiding vervolgens twee keuzes:

  1. Talentgericht leren: laat vrijwilligers verder ontwikkelen in hun talenten. Waar krijgen ze erkenning voor, wat vinden ze leuk, wat ligt hen? Misschien zijn er wel vormingen die daarbij aansluiten. Wie het bijvoorbeeld goed kan uitleggen of graag vorming geeft en groepen helpt ontwikkelen, is misschien gebaat bij een Instructeurcursus.
  2. Gapgericht leren: tekortkomingen bijsturen. Dat doe je wanneer je een tekort aan kennis, competenties of attitudes ervaart. Dan kan je vorming vullen als coping strategie om het gebrek aan iets te counteren.

Talentgericht werken wint meer en meer aan terrein. Deze positieve motivatie om bij te leren is dan ook veel meer voedend voor motivatie dan gapgericht leren. Maar soms is gapgericht leren wel nodig natuurlijk.

Het reguliere aanbod:

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft al een groot aanbod vorming voor structuurvrijwilligers. Ontdek het hier.

Specifiek aanbod:

Soms is het ook nuttig om een specifiek aanbod op te zetten. Zeker als het voor meerdere mensen relevant is.

  • Organiseer een werkwinkel, of nodig een ploeg of stafmedewerker uit om een webinar te geven.
  • Maak een leerinstrument/reflectie-instrument om nieuwe vaardigheden aan te scherpen. Dat kan een documentje zijn waar je ontwikkeling bijhoudt.
  • Of geef gewoon zelf een vorming over het onderwerp. Inspiratie en voorbereidingen vind je in de methodiekendatabank.
  • Verwijs door naar boeken. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een uitgebreide bibliotheek waar je ook een beroep op kan doen.

Volgende stappen van de vrijwilligerscyclus

Ben je geholpen met deze info?