Instroom

heel veel volk

Hoe is Scouts en Gidsen Vlaanderen aan meer dan 500 vrijwilligers geraakt die leiding ondersteunen? Dat is zeker niet vanzelf gegaan. Wil jij inzetten op instroom met jouw team? Ontdek dan hier enkele tips.

In den beginne was er niets

Hoe trek je nieuwe vrijwilligers aan? Begin bij het begin. Mensen willen eerder iets doen, dan iets zijn. Als je iemand wil overtuigen, kies dan een eenvoudige en concrete taakbeschrijving. Eerder dan holle woorden en titels. Zo kunnen ze inschatten of die taken interessant zijn voor hen. Onderschat ook niet hoe hoogdrempelig scoutsjargon (denk: P-com, 'het verbond', ploegverantwoordelijke ...) in oren van niet-structuurvrijwilligers klinkt.

Vervolgens is het de moeite om je vacature bekend te maken. Gebruik het sjabloon en mail 'm naar website@scoutsengidsenvlaanderen.be en hij verschijnt op de website. Maar gebruik ook je netwerk, en het netwerk van je netwerk om de juiste persoon te zoeken.

Gebruik de 7 B’s om af te toetsen of je vacature laagdrempelig genoeg is.

  • Bruikbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Betaalbaarheid
  • Bereikbaarheid
  • Bekendheid
  • Begrijpbaarheid
  • Betrouwbaarheid

Vis aan de haak geslagen?

Van zodra iemand interesse toont in jouw vacature, of jij hebt iemand op het oog, organiseer je best een gesprek. Om kennis te maken, het takenpakket te duiden, vragen te beantwoorden ... Hou dit laagdrempelig en luchtig. Maar wees ook wel eerlijk. Het is nuttig om het te hebben over wat voor soort persoon je zoekt. Taken zijn je aas, maar gebruik competenties en kwaliteiten wel als net om de juiste match te vinden.

In het buitenland maken ze die afspraken vaak formeel in een vrijwilligerscontract. Dat ligt heel ver van onze eigen stijl. Maar het is toch ook goed om vroeg genoeg verwachtingen op tafel te gooien. Maak er natuurlijk geen horrortaakomschrijving van. Maar zorg dat mensen wel weten waar ze aan beginnen. Zoek liever verder naar een kandidaat die het echt ten volle ziet zitten dan dat je iemand hebt die na een half jaar al weer afhaakt.

Wie weet is er wel een andere rol voor die vrijwilliger weggelegd. En denk ook verder dan je eigen ploeg. Misschien is die persoon beter gebaat bij een engagement als vormingsbegeleider, of ploeglid van een tak- of themaploeg of iets eenmaligs op Herfstontmoeting.

Volgende stappen van de vrijwilligerscyclus

Ben je geholpen met deze info?