Verzekeringen

jong man in korte scoutsbroek, op zijn knie zitten plakkers.

Ook als structuurvrijwilliger ben je verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Het gaat hier om dezelfde verzekering als leden en leiding.

Heb je schade opgelopen? Dan ben je net zoals leden en leiding verzekerd, uitgezonderd boten, lokalen en wateroverlast.

Heb je bijkomende verzekeringen nodig? Dan kan je die ook aanvragen. Gebruik je bijvoorbeeld persoonlijk materiaal voor een vorming of een activiteit? Vraag dan tijdig je materiaalverzekering aan. Let er wel op dat je de juiste groep selecteert voor de facturatie.

Verzekeringen

Verzekeringen

Wil je meer weten over verzekeringen? Ontdek alles over verzekeringen op de pagina's voor leiding.

Dat is zeker!

Veelgestelde vragen

Ja. Een aanhangwagen wordt gratis mee verzekerd bij de auto die de aanhangwagen trekt. De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen samen met het voertuig gekeurd wordt bij het Ethiaskantoor én dat de aanhangwagen vermeld wordt op het expertiseverslag.

Ben je geholpen met deze info?

Het betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk en redelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Het aangifteformulier bestaat alleen in het Nederlands. Het geneeskundig getuigschrift (deel van de verzekeringspapieren) dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je downloaden in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans.

Ben je geholpen met deze info?

Je bent als scouts of gids verzekerd dankzij de ledenpolis voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte is niet verzekerd. Ontdek alles over de verzekeringen.

Ben je geholpen met deze info?

De evenementenverzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor een aparte polis afsluiten (dat kan via Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Ben je geholpen met deze info?

Is de oud-leiding nog actief (en dus ingeschreven) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen? Dan zijn ze verzekerd. Zo niet, dan vraag je best een tijdelijke verzekering aan.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?