Verzekeringen

jong man in korte scoutsbroek, op zijn knie zitten plakkers.

Ook als structuurvrijwilliger ben je verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Het gaat hier om dezelfde verzekering als leden en leiding.

Heb je schade opgelopen? Dan ben je net zoals leden en leiding verzekerd, uitgezonderd boten, lokalen en wateroverlast.

Heb je bijkomende verzekeringen nodig? Dan kan je die ook aanvragen. Gebruik je bijvoorbeeld persoonlijk materiaal voor een vorming of een activiteit? Vraag dan tijdig je materiaalverzekering aan. Let er wel op dat je de juiste groep selecteert voor de facturatie.

Verzekeringen

Verzekeringen

Wil je meer weten over verzekeringen? Ontdek alles over verzekeringen op de pagina's voor leiding.

Dat is zeker!

Veelgestelde vragen

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Soms leidt een verzekeringsdossier tot een hevige discussie die voor de rechtbank moet komen. Als scoutsleiding ben je via de ledenpolis verzekerd voor rechtsbijstand (de juridische kosten van bijvoorbeeld een advocaat worden terugbetaald). De verzekering voor rechtsbijstand dekt enkel rechtsbijstand bij verzekeringsdossiers. zie het verzekeringsoverzicht.

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen

Ben je geholpen met deze info?