Projectwerking

leidster zit vanboven in een sjorconstructie

Hoe lanceer jij een nieuw idee?

Zelfwerkzaamheid zit in ons DNA. We blijven onszelf verbeteren met projecten, producten en evenementen. Initiatief! Op deze pagina’s staat meer informatie over hoe je jouw idee lanceert. Met zo weinig mogelijk vallen en zo veel mogelijk opstaan.   

Nieuw project?

Een project is een éénmalige activiteit of grote verandering, beperkt in de tijd, die:

 • en/of veel financiële middelen vraagt;
 • en/of tijd en expertise vraagt van meerdere gouwen, ploegen, personeelsdiensten en/of externe partners;
 • en/of een grote impact en/of risico’s heeft op de beweging en/of de organisatie
  • Veel mensen bereiken intern of extern
  • Delicate onderwerpen
  • Duurzame veranderingen
  • Effect op onze pedagogie
  • Fysieke en/of emotionele veiligheidsrisico’s

(Nieuwe)Projecten sluiten liefst aan bij onze doelstellingen en prioriteiten. Deze bepaalden we samen met beleidsvergaderingen en groepsleiding, en kreeg vorm in de beleidsnota.

Projectflow: wat verwachten we van je?

Een project doorloopt ideaal gezien vier fases:

 1. Concept
 2. Voorbereiding
 3. Uitvoering
 4. Evaluatie

Alvorens je naar een volgende fase gaat, vraag je bij de beleidsvergadering die eigenaar is van dit project een officiële goedkeuring.

Voor elke fase (behalve uitvoering) zijn er fiches (concept, voorbereiding, evaluatie) die je kan gebruiken om aan te tonen dat je voldoende informatie hebt om naar de volgende fase te gaan.

Eigenaars van projecten?

De meest voorkomende plek waar projecten opstarten zijn de beleidsvergaderingen:

Ook het managementteam heeft voor bepaalde interne projecten beslissingsbevoegdheid. Voor investeringen groter dan 25 000 euro moet het bestuur altijd goedkeuring geven. Voor kleinere projecten kunnen ploegverantwoordelijken of ploegvergaderingen zelf beslissen. Geen idee wie je kan helpen met je idee? Stuur een mailtje naar staf@scoutsengidsenvlaanderen.be

 

Ben je geholpen met deze info?