Pedagogische commissie

structuurvrijwilligers die aan het vergaderen zijn

De pedagogische commissie werkt het pedagogisch beleid van de beweging uit.

De taken van de pedagogische commissie

  • Concretiseren van methode en visie zoals in ‘Kijk op scouting’ beschreven;
  • projecten uitwerken;
  • inhoudelijke thema’s vastpakken.

Die visie communiceert de beweging naar leiding via het magazine Over & Weer, de website en sociale media. Leden lezen over scouting in ledentijdschriften Krak? en Boem! en op sociale media.

Een nieuw project wordt eerst voorgelegd op de pedagogische commissie. Andere ploegverantwoordelijken kunnen je op weg helpen of tips geven. Soms worden projecten vastgepakt door twee ploegen, of door de hele pedagogische commissie.

De pedagogische commissie is ook eigenaar van het jaarthema.

Wie zit er in de pedagogische commissie?

  • De verbondscommissaris is de voorzitter van de vergadering;
  • de adjuct-verbondscommissaris (AVC) nationale structuren is de rechterhand van de voorzitter van de vergadering;
  • de andere AVC’s zijn uitgenodigd voor elke vergadering en komen naargelang de agenda;
  • de ploegverantwoordelijken van elke ploeg;
  • de internationale commissarissen voor WOSM (World Organization of the Scout Movement) en WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts);
  • eventueel coöpteert de pedagogische commissie iemand;
  • de verslagnemer.

Open en gesloten commissie

We wisselen open en gesloten pedagogische commissies af.

Tijdens een gesloten commissie zijn enkel bovenstaande benoemde personen aanwezig. Die vergaderingen gaan dan voornamelijk over de interne werking van de ploegen.

Voor een open pedagogische commissie wordt heel de verbondsraad uitgenodigd. Het stemrecht blijft bij de ploegverantwoordelijken, maar iedereen kan en mag mee nadenken en input geven.

Ben je gepassioneerd door een pedagogisch thema, of heb je een idee voor een pedagogisch project? Dan ben je bij de pedagogische commissie op de juiste plek.

Je brengt jouw punt op de vergadering met een nota, of via de staffer die bezig is met het thema waarmee je bezig bent.

Ben je geholpen met deze info?