Beheerscommissie

structuurvrijwilligers op de verbondsraad

De beheerscommissie vervult de taken met betrekking tot - hoe kan het ook anders - het beheer van de beweging.

Tijdens de beheerscommissie zitten alle gouwbeheerders samen met de verbondsbeheerder, de commissaris financiën en de voorzitters van de beheersmatige ploegen. Indien nodig kunnen ook externen uitgenodigd worden.

De taken van de beheerscommissie

 • Het verbondsbestuur adviseren als het gaat over de verschillende beheerssectoren;
 • het financieel beleid coördineren in functie van de nationale beleidslijnen en de prioriteiten bepaald door het verbondsbestuur;
 • adviseren over het ontwerp van de begroting en rekeningen van het verbondsbestuur;
 • intervisies over het gouwbeheer organiseren en waken over de beheersmatige werking van gouwen en districten;
 • toezicht houden op de regionale ondersteuning en de gouwdotaties, in samenspraak met de verbondscommissie;
 • service, informatie en vorming verlenen naar groepen, districten en gouwen toe;
 • het lokalenbeleid ondersteunen;
 • het informaticabeleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen coördineren en opvolgen.

Wie zit er in de beheerscommissie?

 • De verbondsbeheerder (VB) is de voorzitter is van de vergadering;
 • de adjunct-verbondscommissaris (AVC) beheerscommissie is de rechterhand van de voorzitter van de vergadering;
 • de andere AVC's zijn uitgenodigd voor elke vergadering en komen naargelang de agenda;
 • de gouwbeheerders (GB's) van elke gouw;
 • de ploegverantwoordelijke IT;
 • de ploegverantwoordelijke Lokalen;
 • de commissaris Hopper Jeugdverblijf;
 • de commissaris Hopper Winkel;
 • de commissaris Financiën;
 • de verantwoordelijke beheer en administratie;
 • de verslagnemer.

Ben je geholpen met deze info?