Verbondscommissie

strcutuurvrijwillgers op de verbondsraad

De verbondscommissie staat ook wel bekend als de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De taken van de verbondscommissie

De verbondscommissie...

  • legt de pedagogische prioriteiten vast en volgt het pedagogisch beleid op;
  • bepaalt standpunten die ze als nationale leiding inneemt;
  • organiseert intervisie tussen de gouwen.

Wie zit er in de verbondscommissie?

  • De verbondscommissaris (VC) is de voorzitter van de vergadering;
  • de adjunct-verbondscommissaris (AVC) structuren is de rechterhand van de voorzitter van de vergadering;
  • de andere AVC's zijn uitgenodigd voor elke vergadering en komen naargelang de agenda;
  • de gouwcommissarissen (GC's) van elke gouw;
  • één ploegverantwoordelijke per ploeg;
  • de internationale commissarissen voor WOSM (World Organization of the Scout Movement) en WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts);
  • de verslagnemer.

Ben je geholpen met deze info?