Ploegen

fotograaf?

Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen werken we met verschillende ploegen. Er zijn beheersmatige en pedagogische ploegen. Elke ploeg werkt rond een bepaald thema.

Wat doet een ploeg? 

Pedagogische ploegen ontwerpen en concretiseren de pedagogische werking van een tak of thema. In de praktijk betekent dit:

  • Nadenken over de pedagogische krijtlijnen van een tak of thema
  • Deze krijtlijnen overbrengen aan leiding door middel van evenementen, producten, vormingen …

Beheersmatige ploegen worden aangestuurd vanuit de beheerscommissie en bijten zich vast in thema’s die niet rechtstreeks met onze pedagogie te maken hebben.

Daarnaast kunnen ploegen ook meewerken aan het samenstellen van de Over en Weer en Krak?Boem! Ook op de Facebookpagina van Scouts en Gidsen Vlaanderen en de nieuwsbrieven is een plaats voor ploegen.

Wat is de rol van een ploegverantwoordelijke?

Elke ploeg wordt geleid door twee ploegverantwoordelijken, liefst een man en een vrouw. Ploegverantwoordelijken staan in voor de coördinatie en de opvolging van de ploegwerking. Zij coachen en begeleiden hun ploegleden binnen hun engagement. Daarnaast vertegenwoordigt de ploegverantwoordelijke de ploeg op de verschillende beleidsvergaderingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Ondersteuning?

De ploegen worden ondersteund door een pedagogische staffer. Op de wie-is-wie vind je wie welk thema behandelt.

Naast de ondersteuning die ploegen krijgen van de pedagogische staf, kunnen ploegen ook beroep doen op de ondersteunende diensten van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw wanneer ze vragen hebben over evenementen, publicaties, verzekeringen, groepsadministratie, etc.

De Beheersmatige Ploegen

Scouts en Gidsen Vlaanderen telt twee beheersmatige ploegen.

De Pedagogische Ploegen

Naast de beheersploegen telt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook verschillende pedagogische ploegen. Deze ploegen werken rond de pedagogische thema’s die we belangrijk vinden in onze beweging. Er zijn twee soorten pedagogische ploegen: de 'takploegen' en de 'themaploegen'.

De takploegen

Onze takploegen ondersteunen de leiding van specifieke leeftijdsgroepen (takken) binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij denken na over het pedagogisch groeikader en op welke manier dit vormgegeven kan worden binnen de afgebakende leeftijdsgroepen. Voor elke tak is er een ploeg:

De themaploegen

De themaploegen ondersteunen onze leiding rond bepaalde overkoepelende thema’s, over de takgrenzen heen. Themaploegen zijn opgericht rond een tijdelijk (kan lang zijn) thema waarvoor mensen interesse tonen. De ploeg bestaat zolang er engagement rond het thema is. In de schoot van de pedagogische commissie ontstaan soms werkgroepen. Deze werken meestal over de ploeggrenzen heen aan een project. Volgende themaploegen zijn actief:

Ben je geholpen met deze info?