Commissie Hopper Winkel

Jonggivers lopen met Hopper groepsmateriaal door het bos

Deze commissie buigt zich over het beleid en het beheer van de Hopper-winkels.

Wat is de commissie Hopper Winkel?

Een goede scout verdient een goede uitrusting. Dat is de missie van onze Hopper Winkels. De commissie Hopper Winkel neemt de strategische leiding om degelijk materiaal aan onze groepen en leden aan te bieden. De commissie buigt zich over het beleid en het beheer van de zes winkels (Antwerpen, Gent, Aalst Hasselt, Harelbeke en Leuven) en de webshop.

De commissie stippelt ook de communicatie- en marketingprojecten van Hopper Winkel uit. Zo blijven onze leden en leiding vertrouwd met de Hopper en het aanbod.

Wie zit er allemaal in de commissie Hopper Winkel?

De commissaris Hopper Winkel zit de commissie voor, ondersteund door de verantwoordelijke Hopper Winkel. De leden van de commissie zijn afgevaardigd uit de pedagogische commissie, de beheerscommissie en de verbondscommissie, met één lid van het verbondsbureau en maximum vijf externen (vanwege hun expertise of affiniteit met het thema).

Fonds op maat

Hopper Winkel lanceerde recent Uniform op Maat. Zo kunnen leden die recht hebben op verminderd lidgeld ook hun uniformstukken voordeliger aankopen. Zo verlagen we drempels om aan scouting te doen.

Ben je geholpen met deze info?