Scouting op maat

Vier leden in uniform liggen, met hun armen in elkaar gehaakt, in het gras te spelen.

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat Scouting op Maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder ademruimte hebt.

Scouting op maat in jouw groep

Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus iedereen is welkom. Denk aan mensen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling,...
Kortom, scouting op maat is er voor iedereen die aangeeft het financieel moeilijk te hebben door eender welke omstandigheden.

Aangezien armoede niet zwart-wit is, hoef je je niet te verantwoorden hiervoor en is enig document of bewijs absoluut overbodig.

Tips

Zorg dat iedereen in je leidingsploeg weet dat scouting op maat bestaat. Communiceer wat scouting op maat is aan alle ouders, bijvoorbeeld tijdens het inschrijvingsmoment of tijdens de startdag. Zo is iedereen meteen op de hoogte. Handig, gebruik deze flyer.

Handel vertrouwelijk en discreet. Stel een vertrouwenspersoon aan binnen de groep waar ouders terechtkunnen. Communiceer duidelijk wat de concrete stappen zijn. Neem zoveel mogelijk administratieve taken uit handen en zoek samen naar oplossingen.

Maak duidelijke afspraken over wie wat moet weten. Moet de leiding op de hoogte gebracht worden? Wat moet de groepsleiding weten? Wat valt binnen het takenpakket van de vertrouwenspersoon?

Lidgeld op maat

Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 11,60 euro lidgeld aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Na 1 maart wordt dit 5,80 euro.
Verminderd lidgeld aanvragen voor één van je leden, doe je in de Groepsadministratie.  Zorg dat de persoonsgegevens in de Groepsadministratie kloppen en vink de optie ‘verminderd lidgeld’ aan.

Uniform op maat

Leden die recht hebben op lidgeld op maat (en waarvan dit aangevinkt is in de groepsadministratie), krijgen korting in Hopper Winkel als ze hun lidnummer doorgeven. Ze krijgen 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui.

Fonds op maat

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide. Het idee is dat ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een derde.  

Vraag fonds op maat aan via dit formulier.

Vorming op maat

Vormt het bedrag of de betaling van het cursusgeld een financiële drempel voor jou of je medeleiding? Dan komt Scouts en Gidsen Vlaanderen daarin tegemoet. De cursist betaalt een derde van het cursusgeld.
Het is ook mogelijk het cursusgeld (zowel het volledige bedrag als de korting) in schijven te betalen. Hier kan je meer info vinden.

Vragen over vorming op maat? Contacteer vorming@scoutsengidsenvlaanderen.

Verblijf op maat

Ook bij Hopper Jeugdverblijven geldt scouting op maat. Laat bij je reservatie weten hoeveel leden gebruikmaken van verminderd lidgeld of fonds op maat. De resident van het jeugdverblijf verrekent de korting in je eindfactuur.

 

Ben je geholpen met deze info?