Visie op diversiteit

Vijf leden houden elkaars handen vast en springen een gat in de lucht!

Scouting, da’s voor iedereen! Daarom streeft Scouts en Gidsen Vlaanderen ernaar om een diverser publiek te bereiken. Met kleine daden en een ruime blik groeien we naar een open scouts- en gidsenbeweging in een kleurrijk Vlaanderen en Brussel.

Op naar diversere scouting!

Het is opvallend dat het merendeel van onze leden behoort tot de Vlaamse middenklasse. Zo bereiken we in onze jeugdbeweging bijvoorbeeld weinig kansarme kinderen of kinderen met een migratieachtergrond. Daarom zetten we in op kennismaking met en bewustmaking rond drempels binnen onze werking. Zo hopen we een diversere jeugdbeweging te worden.

We willen op zoek gaan naar een plek waar ieder kind of jongere zich thuis kan voelen. De zin ‘Iedereen kan erbij!’ uit onze missie betekent dan ook dat we openstaan voor iedereen die wil, maar net zo goed dat we erkennen dat het elders soms beter is.

Zoeken, experimenteren of de handen uitsteken, gaat niet over grote veranderingen, maar vooral om kleine stapjes.

Onze missie is er niet zomaar: diversiteit is een verrijking voor onze werking! Diversiteit gaat niet boven alles, maar we moeten wel met open blik kijken hoe diversiteit ons kan verrijken. Experimenteren, uitwisselen, zoeken naar hoe we aan onszelf kunnen werken en tegelijk ook onszelf blijven, het kan perfect samengaan!

Hoe pakken we het aan?

Van onder en van boven

Scouting is een beweging en dus gebeurt het echte werk bij de groepen zelf. Diversiteit moet ook vanuit de groep groeien. Geen verplichting, maar vanuit een eigen engagement! Dat heeft het meeste kans op succes.

Maar toch kunnen het verbond en de gouw hierin vooroplopen. Door het goede voorbeeld te geven, door projecten te ondersteunen en ideeën te verspreiden. Engagement krijgt pas een kans als het ook voldoende gesteund wordt!

Inclusief en categoriaal

We geloven nog steeds in scoutsgroepen die een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat elk kind dezelfde kansen krijgt, is dan ook het ultieme doel. Elke groep kan hieraan meewerken door open te staan en te werken aan eigen drempels.

Toch erkennen we dat, op dit moment, niet elk kind zich thuis zal voelen in elke lokale groep. Daarom kiezen we ook voor een doelgroepgerichte aanpak. Scouting op maat dus! Zo hebben we al jaren groepen voor kinderen met een beperking, akabe, maar ook voor andere doelgroepen hebben we een aanbod. Denk aan Open kamp, scouting op maat, scouting wijkt uit

Klassiek en experimenteel

Scouting werkt en onze kinderen, jongeren en ouders zijn tevreden van ons aanbod! Dat werd al bewezen in verschillende onderzoeken. Onze klassieke werking heeft haar waarde en daar mogen we niet zomaar aan raken.

Maar toch missen we nog een aantal dingen in deze klassieke werking. Om bij te leren, andere doelgroepen te leren kennen of nieuwe methodieken te testen, kiezen we daarom ook voor een experimentele aanpak. Het project scouting wijkt uit is hiervan een mooi voorbeeld.

Binnen en buiten ons hoekje

Klassieke jeugdbewegingen hebben een bijzondere waarde en spelen een grote rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom vinden we het belangrijk om alle kinderen warm te maken voor ons aanbod.

Maar ook andere, niet-klassieke jeugdbewegingen hebben hun specifieke waarde. Soms is er een organisatie die voor bepaalde kinderen, net dat ietsje meer biedt. Openheid, kennismaking en misschien wel samenwerking met dergelijke organisaties kan ons veel bijleren over onszelf en de wereld rondom ons.

Korte en lange termijn

Werken aan diversiteit moet stap voor stap, want met grote woorden en verre plannen schieten we niets op. Op korte termijn willen we werken aan kennismaking, netwerken en ontmoeting met de mensen en verenigingen rondom ons.

Maar we willen dit alles vooral doen met het oog op de toekomst. We blijven gaan voor het grote ideaal. Op lange termijn gaan we door tot diversiteit de evidentie is die we willen dat het is.

Ben je geholpen met deze info?