Commissie Hopper Jeugdverblijf

Onthaalmedewerker ontvangt een gezin op jeugdverblijf de brink

De acht Hopper Jeugdverblijven worden beheert door de commissie Hopper Jeugdverblijf.

Wat is de commissie Hopper Jeugdverblijven?

De commissie Hopper Jeugdverblijf is verantwoordelijk voor het gezamenlijk beleid en beheer van de acht Hopper-jeugdverblijven. Deze werden opgericht om de ruimte voor scouting te vrijwaren en onze groepen te ondersteunen in hun zoektocht naar degelijke en kwaliteitsvolle kampeer- en verblijfruimte.

Wie zit er in de commissie Hopper Jeugdverblijven?

De commissie wordt voorgezeten door de commissaris Hopper Jeugdverblijven en ondersteund door de verantwoordelijke Hopper Jeugdverblijven. De leden van de commissie zijn een afvaardiging uit de pedagogische commissie, de beheerscommissie en de verbondscommissie, één lid van het verbondsbureau en maximum vijf externen (vanwege hun expertise of affiniteit met de jeugdverblijven).

De commissie doet ook een beroep op de verschillende kernbesturen van de Hopper Jeugdverblijven door onder andere twee keer per jaar samen met de beheerders van de verschillende kernbesturen te vergaderen.

Daarnaast is er ook een jaarlijkse plandag waar we ook de residenten van de jeugdverblijven aan deelnemen.

Wat doet de commissie?

 • Het opmaken, actualiseren en opvolgen van een gezamenlijk beleidsplan voor alle jeugdverblijven;
 • het opmaken, actualiseren en opvolgen van investeringen en het patrimoniumbeleid;
 • het adviseren van het verbondsbestuur;
 • jaarlijks de algemene doelstellingen vertalen naar concrete opdrachten voor de jeugdverblijven;
 • het jaarlijks opmaken van een begroting;
 • het opstellen van een reserveringsbeleid;
 • het opvolgen financiën;
 • het jaarlijks vastleggen van prijzen;
 • gezamenlijke marketing en communicatiebeleid;
 • contacten onderhouden met Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) en andere organisaties voor jeugdtoerisme;
 • samenwerkingsovereenkomsten tussen jeugdverblijven en gouwen bekrachtigen.

Ben je geholpen met deze info?