Verbondsbestuur

Groep givers op tweedaagse

Het verbondsbestuur is de raad van bestuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Alle bestuurstaken die niet voor de Algemene Vergadering zijn (de verbondsraad dus), zijn voor het verbondsbestuur.

Samenstelling

De bestuurders worden aangesteld door de verbondsraad. Sommigen zitten omwille van hun functie in het bestuur, anderen worden aangesteld.

In het verbondsbestuur zitten:

 • de verbondsvoorzitter (VV);
 • de verbondscommissaris (VC);
 • de verbondsbeheerder (VB);
 • de commissaris Hopper Winkel;
 • de commissaris Hopper Jeugdverblijf;
 • de commissaris financiën;
 • een afgevaardigde van de pedagogische commissie;
 • een afgevaardigde van de verbondscommissie;
 • een afgevaardigde van de beheerscommissie;
 • een stafmedewerker (adviserend);
 • het managementteam.

Ook is er plaats om externen te coöpteren op deze vergadering.

Werkgroep financiën

De werkgroep financiën is een officiële werkgroep die onder het verbondsbestuur valt. Ze buigen zich over allerlei financiële vraagstukken, zoals het beheren en het aanwenden van het vermogen van de vzw, de voorbereiding en bespreking van de jaarrekening, het beheer van beleggingen, …

De werkgroep wordt voorgezeten door de commissaris Financiën, die van hieruit het verbondsbestuur adviseert over de strategische kaders van de financiën van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

Ben je geholpen met deze info?