Kampkeuringen

Kampterrein met op de voorgrond een groepje leiding

Elk kamp georganiseerd door een groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt vooraf gekeurd door de districtscommissaris (DC). Dit is de kampkeuring.

Deze praktische en inhoudelijke dubbelcheck biedt houvast voor leiding. Na goedkeuring tekent de DC het kampvisum. Die keuring bestaat uit twee delen:

  1. Het overlopen van de kampvoorbereiding tijdens een gesprek met groeps- of takleiding. Een uitgebreid kampprogramma getuigt van een degelijke voorbereiding. De Speel op veilig is daarbij een belangrijke referentie.
  2. Als DC kijk je ook na of de formele vereisten om op kamp te gaan in orde zijn:
  • Een ondertekend kampcontract
  • De aanwezigheid van een (minstens) 21-jarige kampverantwoordelijke op kamp.
  • Of de leden, leiding en foeriers (alle aanwezigen) bij Scouts en Gidsen Vlaanderen aangesloten (en dus verzekerd) zijn.

Ondersteuning buitenlandse kampen

Ploeg Internationaal ontwikkelde een methodiek die DC’s helpt het Internationaal Kampvisum voor te stellen aan leiding die een buitenlands kamp organiseert. Dit boekje is de houvast en rode draad tijdens hun voorbereidingen om naar het buitenland te trekken.

De methodiek duurt ongeveer een uur werd ontworpen om te gebruiken op een districtsraad of op een infomoment voor giver- of jinleiding.

Vragen waar je als DC niet op kan antwoorden?

Uiteraard kan je als DC niet op alle vragen van leiding over (buitenlandse) kampen een antwoord geven. Stuur hen door naar internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be. Ploeg Internationaal helpt (met plezier)!

Ben je geholpen met deze info?