Groepsleidingscongres

Het groepsleidingscongres is een vierjaarlijks congres voor groepsleiding over heel Vlaanderen en Brussel.

Het groepsleidingscongres adviseert het verbond over de fundamentele beleidslijnen van de vereniging, voornamelijk op pedagogisch en ideologisch vlak. De verbondsraad is verantwoordelijk voor de opvolging van de adviezen van het groepsleidingscongres.

Het groepsleidingscongres wordt gevormd door alle groepsleiders en het verbondsbestuur. Elke groep heeft 1 stem op dit congres. De verbondsvoorzitter leidt het congres. Het congres vind om de vier jaar plaats.

De werkgroep groepsleidingscongres zorgt voor een vlotte organisatie van dit congres.

Ben je geholpen met deze info?