Alpaca

Paco

De Alpaca is een koppig en trots dier. Als hij ergens zijn zinnen op zet, is hij daar niet van af te brengen en volhardt hij hardnekkig. De Alpaca is kieskeurig wat zijn voedsel betreft. De Alpaca leeft in een goede verstandhouding met soortgenoten.