Meisje met megafoon en tros ballonnen zit op schouders van jongen.
Divider Divider Divider

Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden van Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Aansluiting en verzekering leden

 • Als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen ben je verzekerd en krijg je viermaandelijks een tijdschrift via mail of in de bus. Daarnaast word je scoutsgroep pedagogisch en administratief ondersteund.
  • Sommige groepen vragen bovenop het standaard lidgeld een bijdrage voor de groep. Dat geld gaat naar de werking van de scoutsgroep.  Elke groep is vrij om te beslissen welke extra bijdrage ze vragen, voor meer details informeer je best bij de (groeps)leiding.
 • Leden mogen 2 keer komen proberen, vanaf de 3e vergadering moet de Verantwoordelijk Groepsadministratie (VGA) van de groep ze inschrijven in de Groepsadministratie (GA). Zolang ze binnen die termijn ingeschreven worden in de GA, zijn ze verzekerd.
 • Het lidgeld betaal je eenmalig aan het begin van het scoutsjaar.
 • Wanneer de VGA in de Groepsadministratie aanvinkt dat de leden zijn verbeterd (ten laatste 15 oktober), maakt Scouts en Gidsen Vlaanderen een eerste lidgeldfactuur op. Voor leden die later ingeschreven worden, worden er wekelijks bijkomende facturen opgemaakt.
  • De Financieel Verantwoordelijke van de groep krijgt die factuur. Nadat de groep een factuur betaald heeft, worden de lidkaarten aangemaakt. Dat gebeurt ook wekelijks, vanaf midden november.
  • Als de VGA een lid schrapt voordat zijn/haar lidkaart is gedrukt, dan wordt er een creditnota gemaakt. Schrappen of uitschrijven nadat de lidkaart gedrukt is geeft geen recht op een creditnota.
  • Iedereen met een functie in het district, de gouw of een nationale ploeg krijgt een individuele factuur, ook als je nog een functie hebt in je groep.
  • De standaard betalingstermijn van die factuur is een maand.

Aanmaningen lidgeld

 • Elke 6 weken wordt er een aanmaning (1ste, 2de en 3de) gemaakt van verlopen facturen.
 • Een 3de aanmaning brengt kosten mee voor de groep (of het individueel aangesloten lid)... vanwege aangetekende schrijven (15 euro).
 • Bij niet-betaling na de 3de aanmaning, binnen de 14 dagen, brengen we de verantwoordelijke op de hoogte (naargelang het geval de districtscommissaris, gouwbeheerder of ploegverantwoordelijke).
 • De laatste stap in de procedure voor individuele klanten is de schorsing als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit gebeurt in samenspraak met de verbondscommissaris.

Heb je nog vragen? Contacteer secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Inschrijving voor een cursus of evenement - annuleringsvoorwaarden

Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert doorheen het werkjaar vergaderingen, vormingen, evenementen ... Die organisatie vraagt heel wat inspanningen van vrijwilligers en beroepskrachten. Denk maar aan locaties zoeken en vastleggen, eten bestellen, programma in elkaar steken, materiaal voorzien… Laattijdig annuleren brengt die voorbereiding en de activiteit in de war.

Een deelname annuleren blijft dus niet zonder gevolgen. Daarom zetten we onze afspraken rond het annuleren van jouw deelname even op een rijtje:

 • Annuleer je 7 dagen voor de start van het evenement, dan krijg je je inschrijvingsgeld 100% terugbetaald
 • Annuleer je 1 tot 6 dagen vooraf, dan betalen we 85% van je inschrijvingsgeld terug
 • Annuleer je de laatste 24u voor het evenement, dan zal er niet terugbetaald worden

Concreet voorbeeld: start evenement vrijdag om 20u00

 • tot vrijdag ervoor 19u59: 100% terugbetaald
 • tot donderdag 19u59: 85% terugbetaald
 • na donderdag 19u59: geen terugbetaling meer

Bij vragen kan je evenementen@scoutsengidsenvlaanderen.be contacteren. 

Bijkomende verzekering voor activiteiten

 • Een bijkomende verzekering vraag je aan voor activiteiten die niet onder de standaardverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen vallen.
 • Elke aangesloten groep kan een bijkomende verzekering aanvragen. Die aanvraag kan je tot de dag voor de verzekerde periode (fuif, kamp...) indienen.
 • Een bijkomende verzekering kost geld. De standaard betalingstermijn van die factuur is een maand.
 • Als je na je aanvraag nog wijzigingen wil aanbrengen of annuleren, kan dat tot de dag voor de verzekerde periode. Je contacteert hiervoor verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be of belt naar +32 3 231 16 20.

Nog vragen?

Heb je nog vragen, ben je niet akkoord, wil je iets kwijt? Contacteer ons dan via de knop hieronder, op info@scoutsengidsenvlaanderen.be of op +32 3 231 16 20.
Als we er onderling echt niet uit geraken zijn het vredegerecht of de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bevoegd.

Ben je geholpen met deze info?