Zoek

Mogen leidingsactiviteiten zoals groepsraden of planweekends momenteel doorgaan?

Jeugdwerkinitiatieven die niet vallen onder het protocol voor de zomerkampen (bv. leidingsverdeling, kampevaluatie, leefweken, opruimdagen, ...), zijn niet in lijn met het sinds 27 juli opnieuw strikter beperkt aantal toegelaten contacten, en steeds af te toetsen bij de lokale overheid of ze mits vereiste afstand, mondmaskers e.d. kunnen.

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen ontraden we voorlopig dergelijke activiteiten en bevelen we aan om digitale alternatieven op te zetten.