Zoek

Wat is een halfjaarlijks lid?

Als iemand na 1 maart aansluit, spreken we van een halfjaarlijks lid. Meer info over het lidgeld vind je hier.