Zoek

Wat is een halfjaarlijks lid?

Als iemand na 1 maart aansluit, spreken we van een halfjaarlijks lid. Het halfjaarlijks lidgeld in het scoutsjaar 2012-2013 bedraagt 13,70 EUR of 6,35 EUR voor leden met verminderd lidgeld.