Zoek

Kan ik verzekeringspapieren verkrijgen in andere talen?

Het aangifteformulier bestaat slechts in het Nederlands. Het medisch attest dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je evenwel verkrijgen in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans op het nationaal secretariaat. Of op de formulieren op de website.