Zoek

We organiseren een leefweek met onze givers en jins. We gaan van zondag tot de zaterdag erop samenhokken. Overdag gaan de leden naar school en 's avonds doen we samen activiteiten. Valt dit nog onder de gewone scoutsverzekering?

De ledenpolis blijft van toepassing op een leefweek op voorwaarde dat :
- Deze activiteit doorgaat vanaf de giverleeftijd.
- Zowel de ouders als de groepsraad akkoord gaan met deze activiteit.
- Er voldoende leiding aanwezig is.

In dit geval zijn de aangesloten givers, jins en leiding verzekerd tijdens de activiteiten van de leefweek alsook op de weg van en naar de school en jullie lokaal (de plaats van de activiteit).

Ter info:
- De leden zijn niet via de scoutspolis verzekerd tijdens de activiteiten welke in schoolverband plaats vinden.
- De lokalenpolis blijft gewoon geldig.