Zoek

Stel dat een kapoen, tijdens een vrij moment in een boom klimt en valt. Wie kan er aangeklaagd worden?

Iedereen. Bij 'zoektocht naar aansprakelijke' zal men zeker nakijken waarom niemand van de leiding dit heeft zien gebeuren. De leiding moet er op toezien dat de leden zichzelf niet in gevaar brengen, door zoveel mogelijk gevaren te 'voorzien'.