Zoek

Wat betekent de term "burgerlijke aansprakelijkheid"?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vergoedt de schade die je zelf berokkent aan iemand anders of als (mede) door jouw toedoen aan iemand schade berokkend wordt. Er moet schade zijn, veroorzaakt door de fout van een lid en er moet een duidelijk verband zijn tussen schade en 'dader'. Schade veroorzaakt door een ongeval, waar niemand schuld bij treft, valt dus niet onder de noemer "burgerlijke aansprakelijkheid".