Zoek

We hadden een activiteit verzekerd via de verzekering éénmalige activiteit. Er is een ongeval gebeurd, twee niet-leden zijn gewond. Hoe geef ik dit nu aan en wat is hun lidnummer?

Je vult een aangifteformulier in (te downloaden via de website).Het lidnummer voor de niet-leden werd online bezorgd aan de persoon die de verzekering heeft aangevraagd.