Zoek

De gemeente vraagt ons om voor de nieuwe lokalen een verzekering tegen brand en andere eventuele schade (niet door ons aangericht) af te sluiten.

De lokalen zijn verzekerd tegen brand tijdens scoutsactiviteiten. Andere schade door jullie aangericht is niet verzekerd. (Brand)schade aangericht door derden (niet-scoutsgroepen) is ook niet verzekerd.