Zoek

Stel: één van de leiding gaat met de takkas lopen. Kunnen we dan ook op de dekking rechtsbijstand rekenen om het geld terug te vorderen via de rechtbank?

Neen, conflicten tussen leden of leiding onderling is niet gedekt. Dit omdat de verzekeraar dan zowel de kant van de aanklager als van de verdediging op zich moet nemen, wat tot belangenvermenging leidt.