Zoek

Hoe krijg je je Bewijs van Deelname aan Herfstontmoeting?

Er zijn 3 voorwaarden om het bewijs van deelname te ontvangen:

  • je bent ten laatste op de maandag voor Herfstontmoeting  (23u59'59") online ingeschreven en je hebt betaald.
  • de bevestigingsmail (van die inschrijving) of je lidkaart wordt (ten laatste) op vrijdagavond van het Herfstontmoetingsweekend gescand, aan de ingang van Herfstontmoeting,
  • Gedrag dat haaks staat op de HO-leefregels is alsnog een reden voor het inhouden van het Bewijs van Deelname aan Herfstontmoeting (uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de betrokken deelnemer of medewerker).

Na Herfstontmoeting ontvang je het deelnamebewijs per mail (op het mailadres dat je gebruikt bij je inschrijving)