Fiscaal aftrekbare giften

Een scout met groene scoutsshirt balancerend op een touwbrug

Plannen om een lokaal te bouwen of groepstenten aan te kopen? Wist je dat ouders (of andere enthousiastelingen) jullie financieel mogen steunen voor eenmalige projecten? In ruil voor hun gift krijgen ze een attest. Daarmee kunnen ze het bedrag aftrekken van hun belastingen. Handig! Ontdek hier hoe je dit in orde brengt

Voorwaarden

Het project moet een verbetering zijn voor de scoutsgroep. Bijvoorbeeld de aankoop, bouw of verbouwing van een scoutslokaal of infrastructuur: loods, materiaalkot, isolatie van het gebouw of vernieuwing van het dak. Maar ook een eenmalige investering met een langetermijnimpact, bijvoorbeeld de aankoop van groepstenten of boten.

Volgens de wet moet elke belastingvrije gift een echte gift zijn. Je mag dus geen rechtstreekse tegenprestatie doen. Daarom kan je geen fiscaal aftrekbare giften ontvangen voor bijvoorbeeld lidgeld, uniformaankopen of feestjes. Je mag de schenkers dus ook niet bedanken met reclame in je groepsblad of een wall of fame in je lokaal.  

Elk project duurt maximaal 2 jaar. (De looptijd verlengen kan in overleg met de dienst Administratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen).

Hoe?

Duid één projectverantwoordelijke aan: een leid(st)er, een ouder van het oudercomité of oud-leid(st)er. Dat wordt de contactpersoon voor het nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

1. Aanvraag

De projectverantwoordelijke vult een aanvraagformulier in en stuurt dit door naar giften@scoutsengidsenvlaanderen.be. Voor de begroting van kosten en inkomsten van het project kan je het voorbeeldformulier gebruiken.

2. Akkoord

Eén keer per maand keurt het nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen de projectaanvragen goed. Kort daarna ontvangt de projectverantwoordelijke een mail met het projectnummer. Bewaar dat projectnummer goed.

3. Verloop van het project.

Wat moet je als projectverantwoordelijke doen?

Wat doet Scouts en Gidsen Vlaanderen?

  • De projectverantwoordelijke elke drie maanden een overzicht bezorgen van wie er gestort heeft en hoeveel. 
  • Een administratieve kost aanrekenen op de giften (2% op het gestorte bedrag) voor de verwerking, aangifte en attestering van elke gift. 
  • In het begin van de maand de giften storten (na aftrek van de administratieve kosten) op het rekeningnummer van het project. 
  • De schenkers die op jaarbasis minstens 40 euro storten een fiscaal attest bezorgen.

* Opgelet: deze voorwaarde is bindend en opgelegd door de FOD Financiën. Als je dat overzicht niet bezorgt of het is onvolledig, dan kan Scouts en Gidsen Vlaanderen je helaas geen fiscale attesten bezorgen en kan je niet langer gebruikmaken van het systeem van fiscaal aftrekbare giften.

Ben je geholpen met deze info?