Vrijwilligerscyclus

Spelende leiding

Alle leiding doorloopt standaard een aantal stappen tijdens hun carrière. Als je dat weet, kan je daar als (groeps)leiding op inspelen en je (mede)leiding op maat ondersteunen. Ontdek er alles over.

Waarom?

De vrijwilligerscyclus is de voorstelling van je leidingsproces. Elke leiding, van hulpleiding tot groepsleiding, doorloopt deze fases. Waarom is het nuttig om te weten? Gebruik de vrijwilligerscyclus om het gesprek aan te knopen met je leidingsploeg.

Vrijwilligerscyclus

Instroom

Leg de verwachtingen van de groep en de leiding naast elkaar. Past dat bij elkaar? Dan kan je samen aan een engagement beginnen en stroomt de vrijwilliger in de groep.

Je kan al tijdens een jinjaar ruimte en tijd maken om de verwachtingen bij alle jins te checken en samen aan de slag te gaan.

Hoe bereid je jins voor op een leidingscarrière? Lees er meer over.

Introductie en integratie

Geef elke keer als iemand aan een nieuw engagement begint voldoende uitleg: wat moet je doen en met wie zal je samenwerken. Dat is de introductie (wat moet je doen en hoe) en integratie (wie is je medeleiding, bij wie kan je nog terecht).

Opvolging en ontwikkeling

En dan zijn jullie vertrokken. Hoewel meestal alles goed gaat, heeft leiding toch begeleiding, opvolging en soms vorming nodig.

Als groepsleiding kan je dat geven, maar ook medeleiding speelt een belangrijke rol. En je kan, zeker als groepsleiding ook bij je districtscommissaris terecht.

Leiding en groepsleiding kan groeien op een meerdaagse vorming (Animator of Gilwell) maar evengoed op een Vorming à la carte of op een districtsweekend. 

Evaluatie

Onderweg en op het einde van het jaar is het goed om te evalueren. Op de groepsraad, binnen je takraad, of tussendoor na een opmerking van een ouder, medeleiding of één van de leden. Of gewoon omdat je zelf een bedenking hebt. Er valt veel uit te leren!

Doorstroom of uitstroom

Tot slot is het in augustus tijd voor een nieuwe tak(ploeg) of een nieuw engagement binnen je groep of daarbuiten. Je wordt ontzettend bedankt, geeft je kennis door aan de volgende en gaat misschien een nieuw engagement aan. 

Tip: Bedank en waardeer!

Bedanken en waarderen hoort bij doorstroom en uitstroom, maar het kan eigenlijk altijd. Regelmatig je waardering tonen voor het vrijwillige engagement van (mede)leiding is een goede gewoonte. Een bedankingsbericht na een vlotte groeps- of takraad of een mailtje naar de leidingsploeg en helpende handen na de groepsfuif.

Hebben jullie als groep een bepaalde traditie voor als leiding stopt? Krijgt iedereen een fotokader? Een zakmes met je totemnaam ingegraveerd? Een uitgesneden houten logo van de scouts?

Ben je geholpen met deze info?