Motivatie

Leiding in de herfst

Iedereen kan gemotiveerd én gedemotiveerd raken. Motivatie is als een vuurtje, je kan het aanwakkeren of laten uitdoven. Wat is het en hoe kan je ermee aan de slag? Ontdek het hier.

Motivatie? 

Motivatie is je innerlijke drijfveer. Het zet je aan tot actie, tot het behalen van een doel. Het zit vanbinnen en hangt samen met passie, doorzettingsvermogen en enthousiasme.

Wat drijft scouts en gidsen? Waarin vinden ze motivatie en engagement? En hoe neem je leden mee in dat verhaal? 

Iedereen is anders

Wat scouts voor jou is, is dat niet per se voor een ander. Misschien is voor jou de scouts het belangrijkste in leven, terwijl het voor je medeleidster gewoon één van haar weekendhobby’s is.

Er bestaan evenveel soorten engagement als er mensen zijn. Om frustraties te voorkomen, praat je best over motivatie.

Een tijdsbestedingscirkel

Maak bij het begin van het jaar met je leidingsploeg een tijdsbestedingscirkel. Laat iedereen voor zichzelf in een cirkel met taartstukjes aanduiden hoeveel tijd ze per week waaraan besteden: school, werk, familie, scouts, andere hobby’s...

Bekijk daarna in groep de verschillende cirkels. Je zal snel merken dat het taartstuk scouts niet bij iedereen even groot is. Het is goed om dat van elkaar te weten.

Energievreters en -gevers

Het kan goed zijn om voor jezelf de balans op te maken. Maak een lijstje. Aan de ene kant zet je alles binnen scouting wat je energie geeft. Dat kan van alles zijn: plezier maken met de leden, buiten in de natuur zijn, verantwoordelijkheid kunnen opnemen, zorgen dat de financiën op orde blijven…

Aan de andere kant zet je alles wat energie vreet. Wat bij leiding zijn hoort, maar waaruit je geen voldoening haalt en eerder tegenop ziet. Bijvoorbeeld de opkuis na een activiteit, één van de leden die het spel dwarsboomt of wegloopt, lange discussies op de groepsraad. Doe dat eens voor jezelf en bekijk waar je motivaties liggen en waar net niet.

Bekijk elkaars balansen ook eens op de tak- of groepsraad. Zo ontdek je vast een hoop gelijkenissen, maar ook verschillen. Wie weet vind jij het misschien vermoeiend om leden telkens weer te overhalen om mee te doen, maar vindt iemand anders van de leiding dat net een uitdaging.

Anderzijds zal je ook heel wat gelijkenissen vinden. Heb je gelijkaardige energievreters die toch moeten gebeuren? Zoek dan samen hoe je ze leuker kan maken. Zet bijvoorbeeld muziek op tijdens de opkuis. Zet ook in op elkaars energiegevers want die zijn de drijfveer voor je motivatie!

Woordenwolk

Maak van alle energiegevers een grote woordenwolk en hang hem in het leidingslokaal. Zorg dat de woorden die het vaakst als energiegever werden opgeschreven, het grootst in de wolk staan (met een digitale tool bijvoorbeeld).

Zo kunnen jullie regelmatig bekijken wat jullie motiveert om aan scouting te doen. Leuk als inspiratie en ook leuk om te doen met gidsen, verkenners en jins. 

Flow

Nieuwe leiding die ouderbezoeken uitstelt of nooit een spel in elkaar steekt. Ervaren leiding die geen zin heeft in een zoveelste bosspel. Motivatie gaat over een evenwicht tussen veiligheid en uitdaging. Ergens daartussen bevindt zich jouw flow.

Als de uitdaging te groot is ten opzichte van de veiligheid verval je in angst en dat kan verlammend werken (denk aan die nieuwe leiding). Is de veiligheid te groot dan kan er verveling optreden (ervaren leiding). De bedoeling is om in de flow te komen en daar te blijven.

Bekijk als leidingsploeg samen de volgende twee vragen: 

  • Wat kunnen jullie doen om de veiligheid van nieuwe leiding te vergroten? 
  • Wat kunnen jullie doen om de uitdaging voor ervaren leiding te vergroten? 
Grafiek flow

Tips voor goesting

Geef verantwoordelijkheid, geen geld

Moedig je vrijwilligers aan om verantwoordelijkheid te nemen en laat merken dat je het waardeert als iemand initiatief neemt.

Geef inspraak

Geef je leidingsploeg, van Sinterklaasorganisator tot materiaalmeester, de kans om zelf te bepalen wat ze doen en hoe. Ze zullen zich veel gemotiveerder voelen dan wanneer alles voor hen wordt bepaald.

Sta open voor ideeën

Leg ideeën van leiding niet zomaar naast je neer. Ook al is het idee niet haalbaar, moedig hen toch aan om ideeën te blijven geven. Zeg wat je goed vindt en vraag meer uitleg als dat nodig is.

Informeer

Gebrek aan informatie werkt demotiverend. Informeer en liefst vooraf. Zo neem je onzekerheid weg. Informeer via een nieuwsbrief, e-mail, sms, Facebook of een persoonlijk gesprek.

Concrete doelstellingen

Geef juiste en concrete informatie over de doelstellingen van het plan, zo is de kans op misverstanden kleiner. Vage doelstellingen zorgen vaak voor foute interpretaties.

Geef complimentjes 

Reageer niet alleen op wat leiding doet als er iets fout loopt. Heb vooral aandacht voor wat goed gaat. Geef specifieke complimenten als je iemand iets goeds ziet doen.

Geef het voorbeeld

Geef zelf altijd het goede voorbeeld door je aan de afspraken te houden en de regels consequent uit te voeren. Dat versterkt de motivatie van je leidingsploeg.

Vergader efficiënt

Zijn er genoeg agendapunten om de groepsraad bijeen te roepen? Is het nodig dat iedereen de hele tijd aanwezig is? Je leidingsploeg heeft het druk. Nutteloze vergaderingen zijn heel demotiverend.

Op zoek naar meer vergadertips? 

Ben je geholpen met deze info?