Verzekering voor lokalen (ver)bouwen

Gidsen staan aan beide zijden van een rode loper. De loper leidt naar de inkom van het nieuwe lokaal.

Klaar om lokalen te bouwen of renoveren? Zorg dat je goed verzekerd bent voordat je aan de slag gaat.

Wat?

Neem een verzekering voor risico’s bij het (ver)bouwen van lokalen. Maar ook voor alle bouwplaatsrisico’s. En zo verzeker je ook de werf. 

Opgelet! Leden en leiding zijn tijdens het (ver)bouwen niet beschermd door de ledenpolis. Je helpers verzekeren voor lichamelijke schade (bij beroepsactiviteiten) doe je door een aparte polis af te sluiten via Ethias.

Prijs?

Ethias stuurt jouw groep een offerte op maat.

Hoe aanvragen?

Meer info?

Lees de brochure Goed verzekerd?.

Lees de infobrochure over alle bouwplaatsrisico’s (ABR).

Veelgestelde vragen

Het goedehuisvaderprincipe betekent dat je je gedraagt als een verantwoordelijk persoon. Je neemt geen onnodige risico’s en probeert gevaar op voorhand in te schatten en te voorkomen

Ben je geholpen met deze info?

Leiding heeft de plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Denk op voorhand na over de risico’s van een activiteit en neem voorzorgen.

Ben je geholpen met deze info?

Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Grijp in als je ziet dat je leden iets gevaarlijks doen.

Ben je geholpen met deze info?

Sommige verzekeringen werken met franchise of vrijstelling. Dat wil zeggen dat je bij schade zelf een deel van de schade vergoedt. Je betaalt de vrijstelling zelf, de verzekering betaalt de rest. Soms is de vrijstelling een bepaald bedrag, soms is het een percentage van de waarde van het verzekerde goed.

Ben je geholpen met deze info?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel. Dus wel een schaafwond, verstuiking of brandwonde. Maar geen ziekte of zonnebrand. 

Ben je geholpen met deze info?

Als leiding ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent als je schade berokkent aan iemand anders. Of als een van je leden schade veroorzaakt. Er moet duidelijke schade zijn én een duidelijke dader om een beroep te doen op deze verzekering. 

Ben je geholpen met deze info?

Meer veelgestelde vragen