Zoek

Tijdens inspraak- en evaluatiemomenten kun je even "formeel" samen met de jonggivers de koers van je jaar uitzetten. Je geeft hen de nodige ruimte voor beslissingen, voorstellen, uitwisselen van gevoelens & meningen.

  • mee uitstippelen van het programma, welke activiteiten ze wel of niet willen doen
  • even terugkijken op afgelopen vergaderingen, ervaringen
  • het mee opstellen van afspraken (wie afspraken mee maakt, kent de argumenten en zal ze makkelijker respecteren)
  • het oplossen van conflicten (problemen die een invloed hebben op de ganse tak, los je samen op; je leert elkaar pas echt kennen als je weet wat de ervaringen, gedachten of gevoelens van anderen zijn)

Hou een jonggiverraad met de nodige regelmaat, bv. iedere maand. Hou het duidelijk en bondig (bv. een half uurtje voor of na een activiteit). Een opwarmingsspelletje om de groep in de gepaste sfeer te brengen gevolgd door een groepsgesprek. Duid bv. een gespreksleider aan die het gesprek structureert en het doel of resultaat van de jonggiverraad niet uit het oog verliest.