Zoek

We willen dat jonggivers hun plan leren trekken, dat ze zelfstandig problemen kunnen oplossen, kortom, dat ze van aanpakken weten.

We dagen hen al doende uit hun sociale, technische en creatieve vaardigheden te ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden en interesses te ontdekken en hun grenzen te verleggen.

Om dat te realiseren zorgen we voor een gevarieerd aanbod van activiteiten, dat jonggivers uitdaagt, ruimte laat voor initatief en vertrekt vanuit hun eigen leefwereld. Tijdens inspraakmomenten leren jonggivers onder woorden brengen wat hen interesseert.

Voor jonggivers zijn een aantal "typisch" scouteske activiteiten, thema's & werkvormen zeker niet te vergeten.  Voorbeelden daarvan: op tocht gaan, technieken, "je eigen potje koken",  ...