Zoek

In de beslotenheid van een kleiner ploegje of patrouille leren jonggivers vlot samenwerken, samen afspraken maken en verantwoordelijkheid opnemen.

We kiezen ervoor patrouilles in te delen in samenspraak met de jonggivers. Als jonggidsen en jongverkenners de kans krijgen zich uit te spreken over de samenstelling van de patrouilles en uitdrukkelijk voor elkaar kiezen, zullen ze zich sneller thuisvoelen in hun patrouille.

Maak in je groepsactiviteiten ruimte om de patrouilles aan bod te laten komen. Naarmate het jaar vordert, geef je de patrouilles meer experimenteerruimte (een eigen hoekje in het lokaal,…).

Als de patrouille op eigen benen begint te staan, is het stilaan tijd om een eigen 'project' of patrouillevergadering uit te werken. Je geeft de patrouilles de kans een activiteit voor zichzelf uit te werken en samen iets te realiseren.