Zoek
Het groepsarchief

Laat het niet verkommeren...

Verslagen van de groepsraad, het groepstijdschrift, de ledenlijsten, het kampboekje, de affiche van de groepsfuif, de foto's van de zomerbarbecue, de uitnodiging voor het jaarlijkse nieuwjaarsetentje, persknipsels... het worden in de toekomst de stille getuigen van het reilen en zeilen binnen jullie scouts- en gidsengroep vandaag. Ze vertellen het spel van jongeren, de inzet van leid(st)ers, de ondersteuning van de oudervriendenkring verder aan de volgende generatie(s).

Het opstarten en beheren van het groepsarchief vraagt de nodige zorg en tijd, maar een beetje inzet genereert op termijn een schat aan informatie.

Een archief is het geheel van informatie dat ontvangen werd of opgemaakt werd door de groep. De informatie is van velerlei aard (brieven, verslagen, adressenlijsten, brochures,...) en veruiterlijkt zich in vele vormen (papier, dia, foto, videoband,..). Alle archiefstukken worden bewaard in de context waarbinnen ze opgemaakt werden of waarvoor /voor wie ze bedoeld waren.

 

Publicatie in de kijker: jeugdbewegingen en erfgoed

Over hoe archiveren en documenteren, mondelinge geschiedenis bewaren tot een jubileum organiseren. Je vindt er alles over in de brochure 'Jeugdbewegingen en erfgoed' geschreven in een samenwerkingsverband tussen Scouts en Gidsen Vlaanderen en de andere jeugdbewegingen. Te downloaden op het virtueel boekenrek.

Bij deze publicatie hoort ook een spel dat met de groep kan gespeeld worden. Je kan het ontlenen op het documentatiecentrum van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Je kan ook de hulp inroepen van Heemkunde Vlaanderen waarmee Scouts  en Gidsen Vlaanderen en de andere jeugdbewegingen een samenwerking rond erfgoedwerking hebben opgezet.

 

 

Informatieoverdracht en continuïteit: de voordelen

Een goed archief zorgt voor informatieoverdracht en continuïteit. Voor nieuwe groepsleiding is het nuttig om te weten wat er de laatste jaren gebeurde met de scouts- en gidsengroep. Afspraken uit het verleden durven al eens een eigen leven te gaan leiden. Als er discussie ontstaat binnen je leidingsploeg, dan kan je de groepsraadsverslagen bovenhalen om te kijken hoe dat weer ineen zat. Bij een jubileum (bv.. 50-jarig bestaan van je scouts- en gidsengroep) kan je zeker archiefmateriaal gebruiken als je een fototentoonstelling samenstelt, een jubileumboek schrijft, oud-leiding en oud-leden uitnodigt, leuke weetjes verzamelt, ...

Heb je even geen inspiratie meer voor een activiteit, een kampthema of weekendplek? Snuister eens in het archief naar wat de voorbije jaren zoal werd gedaan, misschien kom je zo wel op ideeën...

Of wil je graag dat jullie groepsarchieven professioneel beheerd worden in het "nationaal archief" van Scouts en Gidsen Vlaanderen? Mail dan Christel Rogiers: documentatiecentrum@scoutsengidsenvlaanderen.be

 

Lijsten van oud-leiding en oud-leden

Digitaal archief (na 01/01/2000)

In de groepsadministratie kan je alle oud-leden van je groep (die een actieve functie hadden na 01/01/2000) ophalen via de filterinstellingen. Meer info vind je in de help van de Groepsadministratie.

Papieren archief (voor 2000)

In ons papieren archief kunnen we teruggaan tot 1977-1978. Je kan kopies aanvragen van leiding en/of leden van je groep. Als je de lijsten 3 weken voor je ze nodig hebt, aanvraagt, heb je ze zeker op tijd. Om misbruik te voorkomen en om de privacy van je (oud-)leden te beschermen, kunnen deze lijsten alleen opgevraagd worden door iemand van de Groepsleidingsploeg.

Deze lijsten zijn allemaal gescand en kunnen verstuurd worden op een cd-rom (bestanden zijn te groot voor e-mail).

Meer info: info@scoutsengidsenvlaanderen.be