Zoek

Kladwerk januari 2019

Inhoud

Kampregistratie vervroegd  -- Fourage  -- HO19   -- vragenlijst inspraak -- Kalender  --


Kampregistratie voor binnenlandse kampen vervroegd: 1/3/19

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt dit jaar een jobstudent aan om de bosaanvraag in de groepen hun plaats te doen. Om dit tijdig te kunnen doen (vóór de deadlines van de verschillende gewesten) vragen we alle groepen om de kampregistratie voor 1 maart in te vullen.

Meer weten op onze website.

 


Fourage

Op 15 en 16 februari organiseert De Ambrassade Fourage, bij ons in het Scoutshuis in Antwerpen: 2 dagen gevuld met workshops en uitwisselingsmomenten voor vrijwilligers en personeel in het jeugdwerk.

Fourage is dé plek om bij te leren en jezelf verder te ontwikkelen als jeugdwerker en vrijwilliger.

Meer info via deze link.

 


Opstart HO19

Het is zover we beginnen eraan. De opstart van HO19. Dit jaar gaat HO door van 23 augustus tem 25 augustus 2019. De voorbereidende week van 19 tot en met 22 augustus.

Tijd dus ook om een verantwoordelijke per ploeg en gouw te zoeken. Stuur ons de gegevens (naam, e-mailadres) van deze persoon. Zo mist jouw ploeg/gouw niets.

Op 19 maart om 20u. komt hij/zij naar Het Scoutshuis voor het opstart-avondje Herfstontmoeting. Hier trekken we #HO19 op gang. En kom je alles te weten wat nodig is.

Vragen over #HO19? Mail naar: evenementen@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 


Onderzoek over inspraak bij groepsleiding

De werkgroep groepsleidingscongres werkt samen met een thesisstudent die voor ons een onderzoek doet naar hoe groepsleiding inspraak binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen ervaart.

Half januari zou de vragenlijst klaar zijn en door zoveel mogelijk groepsleiding ingevuld moeten worden. Ideaal om tussen het studeren door even te ontspannen!

 


Kalender

15/01: Beheerscommissie en Verbondsbestuur

17/01: Groepsleidingscongres 2020: werkgroep inhoud

18-19/01: 24u Beleid

24/01: Pedagogische Commissie

28/01: Financiële Commissie

31/01: Verbondscommissie

22-24/02: Methodiekenweekend