Herschikking van regels voor kinderen en jongeren

26 januari 2021|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
Tent opzetten

Het overleg van de ministers voor sport, onderwijs en jeugd stelt een aantal herzieningen voor die kinderen en jongeren globaal meer bewegingsruimte geven.

Scouts en Gidsen Vlaanderen is tevreden met deze wending, ook al is het even slikken voor onze jongste leden en moet nog een puzzel van praktische vragen en antwoorden worden gelegd. We zijn alvast blij dat leidsters en leiders in onze jeugdbeweging het vertrouwen genieten om activiteiten te mogen aanbieden. 

Volgende regels kunnen - ⚠️ onder voorbehoud van het overlegcomité nu donderdag -  vanaf komend weekend ingaan en gelden tot 1 april:

-12-jarigen t.e.m. 12 jaar

tijdens schoolweken tot 1/4 (met ruimere groep mogelijk tijdens krokusvakantie*)

Groepen tot 10 leden - leiding niet inbegrepen - mogen zowel binnen als buiten activiteiten organiseren; bij voorkeur in de openlucht.  (Dus kleinere groepen dan voorheen met max 50 personen.) Men vraagt om zich te beperken tot 1 georganiseerde vrijetijdsbesteding per week. Enkel van begeleiding wordt verwacht dat ze mondmaskers dragen.

* tijdens komende krokusvakantie (vanaf 12/2 tot en met 21/2)

Groepen tot 25 leden - leiding niet inbegrepen - mogen zowel binnen als buiten activiteiten organiseren; bij voorkeur in de openlucht.  

+12-jarigen t.e.m. 18 jaar

tijdens schoolweken en komende krokusvakantie tot 1/4

Groepen tot 10 leden - leiding niet inbegrepen - mogen uitsluitend buiten activiteiten organiseren met vraag om zich te beperken tot 1 georganiseerde vrijetijdsbesteding per week. Zowel leden als leiding dragen tijdens de activiteiten steeds mondmaskers (ook al is dat buiten de jeugdbeweging niet altijd verplicht).

Tijdens activiteiten wordt steeds een strikte naleving verwacht van de gebruikelijke maatregelen (handhygiëne, mondmaskers waar gevraagd, afstand wanneer nodig).  Beperk ook met gezond verstand het aantal deelnemende leid(st)ers...

Dit voorlopig akkoord schept nieuwe kansen en tegelijk ook uitdagingen om dit concreet in te vullen. We bekijken binnen de sector van het jeugdwerk komende dagen hoe we dit alles kunnen stroomlijnen; we houden je hier op de hoogte en geven updates zo snel als mogelijk. Neem als groep of tak ook rustig de tijd om te bespreken hoe jullie dit al dan niet kunnen en willen aanpakken en communiceren naar leden en ouders.  Weet ook dat lokale overheden een strengere vertaling van de regels kunnen opleggen indien de omstandigheden dat vereisen.

Opnieuw wordt veerkracht en wendbaarheid gevraagd terwijl we allen zelf op onze tanden moeten bijten; hoed af dus voor alle creativiteit alweer, vindingrijkheid waar talloze scouts en gidsen tot diep in hun hart van genieten.    

Met vragen of zorgen rond scouting in tijden van corona kan je terecht via corona@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Recent nieuws