Verbondsraad start verkiezing nieuwe VC op

28 oktober 2021|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
extra verbondsraad

Een extra zitting van de verbondsraad boog zich op 28 oktober '21 in Het Scoutshuis te Antwerpen over opvolging van Wim Verschueren als verbondscommissaris (VC) van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vroeger dan voorzien wordt het mandaat van Wim afgerond. In het licht van een voor velen moeilijke periode, om met grote werkdruk en taakspanning te blijven opereren, werd het voor Wim niet langer haalbaar deze rol verder in te vullen. De verbondsraad stemde met alle nodige zorg dan ook in met het voorstel om hem van die verantwoordelijkheid te ontslaan.

Vanuit de organisatie wordt door de staf en het management voorzien dat alle lopende opdrachten verder ingevuld blijven tot in februari een opvolger als VC wordt gekozen. De procedure daarvoor werd meteen ook opgestart.  Bij dit proces zal extra aandacht zijn voor de impact die de huidige functieomschrijving als pedagogisch eindverantwoordelijke en gedelegeerd bestuurder binnen onze vereniging heeft op het persoonlijk functioneren. In afwachting van het aantreden van een nieuwe VC, zal Dries Van Eyck als verbondsvoorzitter de eindverantwoordelijkheid dragen voor het inhoudelijk beleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Er wordt afscheid genomen van Wim met veel waardering voor de wijze waarop hij aan het hoofd van de nationale leiding onze beweging doorheen een bijzonder complexe tijd heeft geloodst; in de schaduw van corona, met een kleurrijke waarden-gedreven kijk op scouting.

Recent nieuws