Zoek
Rituelen

Waarom zijn we eigenlijk wel scouts en gidsen, en geen Chiro of KSA? Kunnen of durven we zeggen dat iets van wat we doen ook effectief verschilt? Een aartsmoeilijke vraag, die we hier niet willen proberen te beantwoorden. Wat we wel vaststellen is dat als er ergens verschillen bestaan tussen de jeugdbewegingen, dan liggen die in de rituelen en symbolen die ze gebruiken. Wij dragen beige hemden en groene broeken, zij dragen een ander uniform. We willen daarmee uitdrukken dat wij bij elkaar horen, en zij doen net hetzelfde. En op een of andere manier drukken alle jeugdbewegingen samen dan weer uit dat zij samen in de jeugdbeweging zitten, en dat wie geen uniform draagt daar niet in zit. 

Symbolen, ze drukken iets uit, ze verbinden mensen met elkaar, die samen iets willen zeggen. Hetzelfde uniform is ook een traditie, wat letterlijk betekent ‘iets dat doorgegeven wordt’, omdat het niet iets is dat we zelf verzonnen hebben, maar iets dat van heel erg lang  geleden aan ons wordt doorgeven. Het is ook iets dat we zelf doorgeven aan de scouts en gidsen die na ons komen. Daarom wordt er wel eens met een nog zwaarder woord gesproken over ‘erfgoed’. Van generatie op generatie geven scouts en gidsen hun uniform, maar ook een hele boel andere symbolen en rituelen, aan elkaar door omdat ze er belang aan hechten. Omdat ze horen bij hun manier van  scout- of gids-zijn.

Rituelen zijn vaste gewoontes, waar je niet buiten kunt (of denkt te kunnen), en vooral waar je niet buiten wilt. Jullie hebben de vaste gewoonte om bij de jonggivers op tentenkamp te gaan, om de voorlaatste dag van het kamp te totemiseren, en halverwege het kamp een tweedaagse te stappen. Drie voorbeelden van rituelen. Ze komen altijd terug. Soms komt er iemand die voorstelt om het eens anders aan te pakken, en toch komt men vaak terug op de oude gewoontes. Als dat zo is, dan is dat teken dat ze ergens voor dienen, die rituelen. Ze geven immers structuur, zekerheid, vertrouwen. En vergis je niet, kijk maar eens naar je eigen week deze week. Wat heb je zoal gedaan? Is er niet erg veel dat elke dag of elke week altijd opnieuw terugkomt? Fijn he, die rituelen?

 


Badgewerking – niet voor ons

 

In veel scouts- en gidsenbewegingen buiten België is badgewerking een vaak gebruikte methodiek. Scouts en Gidsen Vlaanderen schafte dit al jaren geleden af. Niet omdat we niet achter de inhoud van de methodiek staan, wel omdat de inhoud vaak ondergeschikt geraakt aan het bezitten van badges. We gaan graag op zoek naar andere tools voor leiding om met leden rond competenties te werken. Zo kunnen kabouters en (zee-)welpen met het kabouter – (zee-)welpenpaspoort aan de slag, ondersteunen we graag patrouillewerking en 3-jarenwerking, is 'Lopend Vuur' het lees- en doeboek voor jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers,…

 • Belofte

  Lees meer
 • Avondlied

  Lees meer
 • Scouts- en gidsengroet

  Lees meer
 • Totemisatie

  Lees meer