Charter tussen jeugdbewegingen

4 givers, rachterzijde scoutshemden met veel jaarkentekens

Scouts en Gidsen Vlaanderen stelde samen met de Waalse en Vlaamse overheden twee charters op (die ook grotendeels verwerkt zitten in het Kampvisum). Print het juiste charter (Vlaams of Waals) en neem het mee op kamp om aan te tonen dat jullie een goede verstandhouding nastreven. Zo kan je sneller de dialoog aangaan bij mogelijke incidenten of meningsverschillen.

Charter tussen jeugdbewegingen en Waalse overheid

Bepaalde regio’s zijn populaire kampbestemmingen waardoor duizenden jongeren er op kamp komen. Om een goede verstandhouding en heldere afspraken te bevorderen, stelde de Waalse overheid samen met de Franstalige jeugdbewegingen en de Unie van Steden en Gemeenten van Wallonië in 2006 een charter op.

In 2011 nam de Gidsen- en Scoutsbeweging in België het initiatief om dit charter te vertalen naar het Nederlands. Hoewel het juridische kader over de taalgrens anders is, kan je ook als Vlaamse scoutsgroep met het charter aan de slag. Via een annex bij het charter scharen FOS Open Scouting en Scouts & Gidsen Vlaanderen zich achter die principes. Zo zorgen we samen voor een fijne samenwerking tussen gemeentelijke overheden en de jeugdbewegingen.

Charter tussen jeugdbewegingen en Vlaamse overheid

Ook in Vlaanderen stelde het jeugdwerk, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, het Centrum voor Jeugdtoerisme en de Vlaamse overheid in 2017 samen een charter op. Daarin staan het juridische kader en  afspraken voor een goede verstandhouding. Het belangrijkste? Dialoog! Zo kunnen we kampen blijven organiseren in een positief klimaat op het Vlaamse grondgebied.

In het volledige charter staat een engagementsverklaring voor alle doelgroepen zodat iedereen actief een steentje kan bijdragen om de samenwerking goed te laten verlopen. Er zijn engagementsverklaringen voor gemeenten, uitbaters en jeugdgroepen.

Denk je nu, wat zou het handig zijn als er één charter zou bestaan voor heel België? Inderdaad, daar wordt aan gewerkt!

Ben je geholpen met deze info?