Hudo

scout onder gesjorde hudo

Een hudo op kamp, je kan moeilijk zonder sanitair. Weet wel dat je niet overal een hudo mag en kan graven. Lees hier waarop je moet letten.

Regelgeving

In Vlaanderen en Wallonië is er geen algemene reglementering over hudo's. Sommige gemeentebesturen of eigenaars van kampeerweides verbieden het wel. Informeer je dus op voorhand bij de eigenaar en de gemeente.

In de Duitstalige Oostkantons mag je geen putten graven voor hudo’s. Je moet daar dus een chemisch toilet gebruiken. Meestal zal dit in het kampcontract staan. Maar zelfs als het er niet in staat, blijft het verboden.

Check vooraf bij de verhuurder van de kampeerweide of hij chemische toiletten voorziet, zo niet zal je er zelf voor moeten zorgen.

Hudo's-and-don'ts

  • Graaf geen hudo in drinkwaterwinningsgebieden. Soms wordt zo'n gebied aangegeven met een verkeersbord, maar niet altijd. Vraag tijdig na bij de gemeente en de boswachter of jullie kampeerweide in een drinkwaterwinningsgebied ligt of niet.
  • Graaf een hudo op een afstand van minstens 50 meter van beken en andere watertjes.
  • Giet geen chloorproducten of bleekwater in een hudo. Hou het bij een beetje zand na elk gebruik. 's Avonds kan je nog een extra laagje zand in de put gooien. Maak de hudo voldoende diep.

Ben je geholpen met deze info?