Modelstatuten voor je vzw

Een scoutsgroep in een cirkel zit op het gras onder de zon in het park

Bezig met de statuten op te stellen voor je vzw? Ontdek hier tips en inspiratie.

De ideale samenstelling van je ondersteunende vzw

De twee belangrijkste organen van de vzw zijn de algemene vergadering, die de strategie en het beleid uitzet, en het bestuursorgaan dat de dagelijkse werking voor zijn rekening neemt.
De vzw moet op lange termijn altijd de belangen van de groep behartigen en staat dus in dienst van de groep. Bewaak zeker de continuïteit van de vzw en besef dat een vzw extra papierwerk, plichten en kosten met zich meebrengt. 

De ideale samenstelling van je algemene vergadering?

  • Minstens meer dan de helft van de stemmen zijn voor leiding en groepsleiding, indien mogelijk iets meer. Zo blijft het beleid van de vzw bij actieve leiding.
  • Alle actieve leiding maakt deel uit van de algemene vergadering en is dus uitgenodigd. Dat hoeft niet te betekenen dat de hele leidingsploeg altijd op de algemene vergadering aanwezig is, maar wel dat de stem van de actieve leiding de doorslag geeft.
  • Ook niet-leiding (die een band heeft met de groep) maakt deel uit van de algemene vergadering, bijvoorbeeld ouders of oud-leiding, om de continuïteit te verzekeren.

De ideale samenstelling van je bestuursorgaan

  • Liefst de groepsleiding, of een vaste vertegenwoordiger van de leidingsploeg, maakt deel uit van het bestuursorgaan. 
  • Daarnaast bestaat het bestuursorgaan ook uit personen met een specifieke kennis of experts, om kennis en continuïteit te waarborgen: iemand die zich ontfermt over de administratie en iemand met bouwtechnische kennis (als nodig).

Statuten opstellen

Tip: gebruik de statutenbouwer van Scwitch om de statuten van je vzw op te stellen. Beantwoord ongeveer veertig vragen en ontwerp zo statuten die helemaal voldoen aan de laatste wettelijke vereisten. Een licentie voor de statutenbouwer kost momenteel 54 euro. In ruil maak je in ongeveer anderhalf uur nieuwe statuten of pas je je bestaande statuten aan. Een aanrader!

Voorbeeld van een statutair doel: 
De vereniging heeft tot doel, met uitzondering van enige winstuitkering, de materiële ondersteuning en de ontwikkeling van de scouts- en gidsengroep [naam scoutsgroep invullen].  Deze feitelijke vereniging is gekend bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw onder het groepsnummer [groepsnummer invullen].

Voorbeeld van de activiteiten:

  • optreden als beheerder van de lokalen en de daarbij horende terreinen;
  • optreden als beheerder van materiaal;
  • instaan voor de verhuur van de lokalen;
  • instaan voor de verhuur van materiaal.

Voorbeeld van de bestemming van het nettoactief bij ontbinding: een andere scoutsgroep van Scouts en Gidsen Vlaanderen, de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen of een vzw die een scoutsgroep van Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt.

Ben je geholpen met deze info?