Speeltoestellen op je scoutsterrein

Twee jongens die bovenaan een glijbaan zitten met een witte boterham op hun schoot.

Een schommel, trampoline of glijbaan op je scoutsterrein kan leuk zijn. Maar hierover bestaat strenge wetgeving. Daarom raadt Scouts en Gidsen Vlaanderen af om speeltoestellen op je scoutsterrein te plaatsen. Wil je het toch doen? Lees hieronder waarop je moet letten en wat de wetgeving is.

Geen goed idee

Speeltuigen plaatsen kan leuk zijn. De wetgeving is helaas complex, de voorwaarden erg streng, en de gevolgen bij ongevallen kunnen groot zijn.

Speeltuigen voor op je terrein mogen geen speeltuigen voor huishoudelijk gebruik zijn, dat is verboden. Wil je speeltuigen zetten op je scoutsterrein zetten? Investeer dan in (dure) toestellen die voldoen aan de Europese normen (EN 1176 en EN 1177). Die toestellen zijn voor verkoop al gekeurd.

De regel in ‘t kort

De uitbater van een terrein is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Speeltoestellen zijn alle vaste speeltoestellen zoals een schommel, glijbaan, klimrek of trampoline. Tijdelijk gesjorde constructies vallen hier niet onder, hiervoor gelden andere regels.

De uitbater is de verantwoordelijke of beheerder van het terrein. Bij scoutslokalen is dat de vzw of de groepsleiding.

Verplichtingen

Zorg dat je speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden

Voer een risicoanalyse uit. De werkwijze hiervoor vind je in de handleiding van de FOD Economie.

Stel preventiemaatregelen op. Pas die toe voor de opstelling van het terrein. De werkwijze hiervoor vind je in de handleiding van de FOD Economie.

Stel een inspectie- en onderhoudsschema op.

Maak alle informatie zichtbaar

Voorzie een bord met de naam en contactgegevens van de uitbater. Dat kan de naam van de groepsleiding of de vzw zijn. Het adres moet geen privéadres zijn, kies liever voor het adres van de scoutsgroep of vzw.

Geef elk speeltoestel een unieke alfanumerieke identificatie: bordjes met 1, 2, 3, a, b, c, of s1, s2 of s3.

Voorzie een bordje met het algemeen reglement en eventuele waarschuwingen.

Hou een logboek bij om aan te tonen dat de verplichtingen gevolgd werden. Hierin zet je alle acties die je hebt uitgevoerd. Bij een controle kan je je acties dan bewijzen.

Gebeurt er een ongeval of incident? Je bent verplicht dit te melden.

De uitbater moet elk ernstig ongeval of incident melden bij het Centraal Meldpunt van de FOD Economie, via telefoon of e-mail. Vergeet je een incident te melden, dan kan je een boete krijgen.

Vermeld zeker dit:

  • Naam van de melder, uitbater of contactpersoon.
  • Plaats van het speelterrein.
  • Tijdstip van het incident of ongeval.
  • Is er materiële schade? Gewonden? Doden?
  • Geef een beknopte beschrijving van het betrokken toestel en het ongeval.

Gebruik het standaard meldingsformulier van de FOD Economie.

Ben je geholpen met deze info?