Scout it out!

03 december 2021|
jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
bos spel

De golf van besmettingen deze herfst vereisen alweer strengere maatregelen; maar jeugdbewegingen kunnen activiteiten in de open lucht blijven aanbieden: buiten mag je verder samen spelen ongeacht het aantal deelnemers. Uiteraard leven we algemeen geldende richtlijnen na zoals afstand houden en handhygiëne, of je afwezig melden in geval van ziekte.  Bij grotere initiatieven gelden de regels voor evenementen. Bij bezoek aan indoor initiatieven (vb winkelen, musea of bioscoop) wordt het mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.  Bij dat laatste pleiten we voor mildheid en geduld. 

In het lokaal mag je tot nader order enkel sporten; een bizarre beperking die voorbijgaat aan het belang van andere verbindende activiteiten,  zoals uitgedrukt in het opiniestuk van de Vlaamse Jeugdraad. We delen dan ook deze oproep om een duurzame strategie uit te zetten die kinderen en jongeren komende maanden en uitzicht geeft op een leefbare tijd, waarin jeugdwerk mee zichzelf op een veilige verantwoorde manier kan organiseren.

Voor scouts en gidsen betekent dit dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten onder de blote hemel; laten we hier uitbundig van genieten. 

Recent nieuws