Statuut van de vrijwilliger

Lachende leider op vormingscursus
01 februari 2015
Informatieplicht statuut van de vrijwilliger

Op 1 augustus 2006 trad de nieuwe wet op de vrijwilligers in werking. Door deze wet hebben alle verenigingen ook de verplichting om hun vrijwilligers op de hoogte te brengen van het doel van de vereniging, de verzekeringen, de onkostenvergoedingen,