Statuut van de vrijwilliger

Lachende leider op vormingscursus
01 februari 2022
Hoe voldoe je als vereniging aan je informatieplicht t.o.v. je vrijwilligers?

Op 1 augustus 2006 trad de nieuwe wet op de vrijwilligers in werking. Door deze wet hebben alle verenigingen de verplichting om hun vrijwilligers op de hoogte te brengen van het doel van de vereniging, de verzekeringen, de onkostenvergoedingen. Deze nota kan je hiervoor gebruiken.