Zoek
Scouting op maat

De  kosten van scouting zijn niet voor elke ouder even makkelijk te dragen. Daarom bestaat Scouting op maat. Dit is een fonds vanuit de nationale leiding dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Dit voor wie er financieel minder ademruimte is.

Scouting op maat bestaat uit:

Uniform op maat

Leden die recht hebben op lidgeld op maat, krijgen vanaf september korting in Hopper Winkel en de webwinkel als ze hun lidnummer doorgeven.

 • hemd (60%)
 • broek of rok (50%)
 • trui (50%)

Zorg dat de gegevens van al je leden zo snel mogelijk in orde zijn in de Groepsadministratie. Enkel als alle gegevens juist zijn doorgegeven en het vakje ‘Verminderd lidgeld’ is aangevinkt, wordt de korting automatisch toegekend! Leg dat uit aan ouders en breng hen op de hoogte als je alles goed hebt doorgegeven. De lidgeldfacturen moeten nog niet betaald zijn, maar de gegevens moeten wel juist in de Groepsadministratie staan. Check dat voor je ouders naar Hopper Winkel stuurt.

Lidgeld op maat

Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 10 euro lidgeld (na 1 maart: 5 euro) aan Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Zorg dat iedereen van je leidingsploeg weet dat lidgeld op maat bestaat. Spreek af dat jullie het standaard communiceren aan alle ouders. Zo voelt niemand zich geviseerd. Zet het standaard op het inschrijvingsformulier, jullie programmaboekje en/of jullie website. Informeer ouders bij huisbezoeken en babbeltjes tussendoor. Reageer alert en discreet als je er wordt op aangesproken.

 • Verzamel alle aanvragen.
 • Beslis over de aanvragen.
 • De VGA vinkt “verminderd lidgeld” aan bij de leden in kwestie.

Het budget van Scouts en Gidsen Vlaanderen is beperkt. Gebruik scouting op maat dus enkel voor ouders die het echt nodig hebben en niet bijvoorbeeld voor broertjes en zusjes van leden zonder lidgeld op maat.
Tip:  Lidgeld op maat is gepast voor gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan een OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming (laatste cijfer op het mutualiteitsklevertje is een 1), alleenstaande ouders, leden die alleen wonen en leden verbonden aan instellingen met beperkt vrijetijdsbudget.

Fonds op maat

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide, voor maximum 1/3 van de totale prijs. We verwachten dat zowel de groep als de ouders of leden ook 1/3 van de kosten dragen.
Zorg dat je weet wie van je leden lidgeld op maat hebben. Zet als groep geld opzij voor de 1/3de bijdrage. En vul dit online formulier in om bijdragen voor fonds op Maat aan te vragen (let op: je moet ingelogd zijn om het formulier te kunnen invullen)

Fonds op maat aanvragen

Verblijf op maat

Ook bij Hopper Jeugdverblijven geldt scouting op maat. Laat bij je reservatie weten hoeveel leden gebruik maken van verminderd lidgeld of fonds op maat. De resident van het jeugdverblijf verrekent de korting in je eindfactuur.

Ouders en leden aanspreken

Mensen schamen zich als ze het moeilijk hebben om rond te komen en vragen dus zelden zelf naar korting.

 • Communiceer daarom de mogelijkheden van scouting op maat helder en aan alle ouders. Zo breng je meteen iedereen op de hoogte en kunnen ouders ook helpen om de informatie te verspreiden.
 • Als mensen je erover aanspreken of je wil iemand er zelf over aanspreken: blijf neutraal en  erken de ouder altijd in zijn/haar ouderrol. Geef nooit ongevraagd advies of commentaar op zaken die tot de beslissingen van de ouder horen.
 • Probeer signalen te zien.
 • Behandel situaties vertrouwelijk en discreet.
 • Stel een vertrouwenspersoon aan binnen de groep waarbij ouders terecht kunnen.
 • Communiceer duidelijk wat de concrete stappen zijn en wie van de groep het zal opvolgen.
 • Maak duidelijke afspraken over wie wat moet weten (takleiding, groepsleiding,…).
 • Neem zoveel mogelijk administratieve taken uit handen en zoek samen naar oplossingen.

Meer tips & tricks?

Hier  vind je meer achtergrond informatie en tips en tricks.. Die informatie is er ook als infokaartje. En deze flyer kan je op je eigen communicatiekanalen zetten of afdrukken en uitdelen. Nood aan specifieke ondersteuning? Mail naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.