Iedereen mee!

groep jongeren met rugzakken

Op kamp gaan is de kers op de taart van het scoutsjaar. Na een fijn jaar samen wil je dat al je leden meegaan op kamp. Ook je leden met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond.

Waardoor kunnen leden niet mee op kamp?

Op kamp gaan is niet vanzelfsprekend voor sommige leden (of hun ouders). Probeer mogelijke drempels weg te werken.

Hou rekening met gewoontes eigen aan een bepaalde cultuur of religie. Ga eerst het gesprek aan met ouders, zoek samen naar oplossingen. Voorzie de mogelijkheid om halal, koosjer, vegetarisch... te eten op kamp.

Sta open voor gebedsmomenten: voorzie een gebedsruimte of geef je leden de kans om tijdens hun vrije tijd een stil moment te kunnen beleven. Denk na over de slaapindeling van de leden: laat leden niet gemengd slapen als ze dat niet willen. 

Op kamp gaan is niet betaalbaar voor sommige gezinnen. Voor financiële steun kan je rekenen op scouting op maat. Die tegemoetkoming zorgt ervoor dat de kosten voor ouders alvast een stuk verminderen.

Kinderen zonder papieren (dus zonder een wettig verblijfsstatuut) mee op kamp? Dat kan! Je moet daar niet veel speciaals voor regelen. Alle leden zijn sowieso verzekerd via Scouts en Gidsen Vlaanderen, ongeacht of ze een wettig verblijfsstatuut hebben of niet.

Je moet er enkel voor zorgen dat deze kinderen een attest dringende medische bijstand meebrengen. Ze hebben namelijk geen isi+-kaart, maar hebben wel recht op dringende medische bijstand. Zo’n attest kunnen ouders halen bij het OCMW van de gemeente waarin ze verblijven (ook als ze geen recht hebben op algemene OCMW-steun).

Ben je geholpen met deze info?