Kampkeuring

een kampterrein in de warme gloed van de avondzon

Wat is de kampkeuring? Hoe gaat het in zijn werk? En hoe zorg je dat jouw kamp zeker gekeurd wordt? Je ontdekt het hier.

Kampkeuring is het proces waarbij Scouts en Gidsen Vlaanderen nagaat of het kamp dat jouw tak of groep organiseert echt "een scoutskamp" is. We gaan in een eerste fase na of je kamp voldoende veilig is georganiseerd, en of je aan alles (praktisch, logistiek...) gedacht hebt. In een tweede fase gaan we na of je kamp pedagogisch onderbouwd is, of het de waarden van scouts en gidsen uitdraagt. 

Via de kampvoorbereiding helpen we jullie op weg om dit zo goed mogelijk te doen. Pas als deze klaar is, kan je kamp naar de eerste fase van de kampkeuring. 

 1. Kampcheck in Camp Central
  Als je kampvoorbereiding volledig af is, geef je dit aan in Camp Central. Je districtscommissaris (DC) bepaalt jaarlijks de deadline hiervoor. In deze fase gaat je DC in Camp Central na of je aan alle aspecten die daar opgesomd zijn hebt gedacht, en dat dit in orde is in de documenten en opmerkingen die je hebt toegevoegd. Zo gaan ze na of alles praktisch geregeld is, je alle regels kent die noodzakelijk zijn, de nodige afspraken gemaakt zijn en dat je kampregistratie in orde is. 

  Mogelijks geeft je DC via Camp Central nog feedback omdat er nog wat informatie ontbreekt. Zij brengen je dan vooraf op de hoogte. 
 2. Kampgesprek
  Voor het kampgesprek nodigt de districtscommissaris de tak- en groepsleiding uit om je kamp te komen voorstellen. Daarbij hebben we aandacht voor het doel van het kamp: hoe gaan jullie je ervoor zorgen dat je leden een onvergetelijk, leerzaam, scoutesk kamp hebben?

  Wat we willen bijleren zijn onze waarden en normen, ook wel onze basispijlers genoemd. Hoe we dat doen, bepalen jullie zelf. 
  Wil je je graag voorbereiden op dat gesprek? Sta dan stil hoe jullie scoutswaarden in activiteiten, rituelen en kampleven in jullie scoutskamp mixen.

  Daarnaast schenken we ook aandacht aan aspecten die je niet in Camp Central kan afvinken. Hoe gaan jullie om met pesten? Welke afspraken zijn er rond straffen en belonen? Hoe ga je om met heimwee? Of hoe doen jullie aan teambuilding doorheen het kamp? Ook gaan we na of jullie als leiding bewust zijn van jullie verantwoordelijkheid en zelf onze scoutswaarden uitdragen. Sta dus zeker stil hoe jullie rekening houden met de mensen rondom jou, zoals medeleiding, buren of gemeente. 

Als je deze twee fasen hebt doorlopen, dan is je kamp goedgekeurd en mag je vertrekken. Soms kan het zijn dat er iets nog niet in orde is. Je krijgt dan zeker een tweede kans indien er voldoende tijd is om je kamp nog aan te passen. Mocht dat alsnog niet lukken, dan kan een DC jouw kamp afkeuren. Dit heeft als gevolg dat alle leden en ouders een mail zullen ontvangen dat het kamp niet goedgekeurd is door Scouts en Gidsen Vlaanderen, dat leden en leiding niet verzekerd zijn en dat het scoutsuniform niet gedragen mag worden. 

Ben je geholpen met deze info?