Help, nog een lid kwijt!

Jonggivers die over een grasveld lopen

Tussen de kabouters- en welpentak en de jonggivertak durft het ledenaantal wel eens plots te dalen. Op deze leeftijd zijn er vaker afhakers. Wat doe je ermee?

Uitval bij jonggivers

Jonggidsen en -verkenners haken soms af. Het is geen uitzondering dat ze stoppen omdat ze andere hobby’s hebben of meer tijd nodig hebben voor school.

Wat doe je wanneer je jonggivers stoppen?

  • Zet in op een aangename sfeer. Organiseer teambuildingsactiviteiten en grijp in als de sfeer wat minder goed is.
  • Bel afhakers op en vraag hoe het komt. Zo ontdek je misschien een onderliggend probleem. Of kan je wel tot een oplossing komen voor leden die moeilijk hobby’s kunnen combineren.
  • Panikeer niet als er enkele leden stoppen. Soms beseffen jongeren dat ze liever tijd steken in een andere hobby. En dat is ook oké.
  • Werk met een rode draad: een element dat elke week of elke maand terugkeert. Een competitie, een held van de dag, een weetje van de week of een patrouilleminispel. Zo hou je de energie erin. En hoe leuker, hoe liever leden blijven!
  • Bedenk een beloningssysteem, zoals een aanwezigheidstombola. Jonggivers steken elke week dat ze aanwezig zijn een briefje met hun naam in de tombolapot. Aan het einde van het jaar trek je enkele winnaars. Wie vaker komt, heeft meer kans om te winnen.

Ben je geholpen met deze info?