Evaluatie van je groep

Gidsen vergaderen

Regelmatig evalueren is altijd een goed idee. Ontdek hier tips om je scoutsgroep wat beter onder de loep te nemen en te evalueren.

Wat?

Gebruik de groepsraad om een evaluatiemoment in te lassen. Je kan een evenement evalueren, maar ook de sfeer in de leidingsploeg, de ledenaantallen of de kwaliteit van je activiteiten. Wat is er goed en wat kan er beter?

Evalueren om te evalueren is geen goed plan. Doe iets met de input. Ga er snel mee aan de slag of bespreek tijdens de volgende groepsraad een actieplan.

Hoe?

Zet leiding in groepjes (per tak of net niet per tak) en laat ze enkele vragen bespreken. Wat vinden ze het grootste talent van de scoutsgroep? Of waar kunnen jullie nog aan werken. Hoe zit het met de lokalen, de activiteiten, de communicatie met ouders… De belangrijkste conclusies delen ze met de hele groep.

Gebruik Groep onder de loep. Die methodiek zet je op weg om je groep te evalueren. 

Mag het wat actiever? Ga naar buiten. Teken een lijn op de grond. Het ene uiterste staat voor ‘helemaal akkoord’, het andere voor ‘helemaal niet akkoord’. Je stelt een vraag en leiding gaat ergens op de lijn staan: hoe meer akkoord ze zijn, hoe dichter ze bij het ene uiterste staan en vice versa. (Extra dimensie: blinddoek je leiding, zo kunnen ze beter hun mening geven zonder zich te laten beïnvloeden door die van anderen.)

Gebruik Google Forms voor anonieme en laagdrempelige feedback. Leiding geeft een antwoord op de vragen. Tijdens de groepsraad kunnen jullie de resultaten overlopen.

Laat leiding dromen. Laat ze in kleine groepjes nadenken over hun ideale groep. Alles kan en mag. Hoe ziet hun scoutsgroep eruit? Bespreek het nadien in grote groep.

Wil je input van ouders en leden? Stuur hen eventueel een enquête door. Handig, dan kan je de groep eens vanuit een andere invalshoek bekijken. Zorg er wel voor dat het geen klaagmuur wordt. Denk goed na over de vragen en welke input je wil.

Heb je tijdens de groepsraad een evaluatiemoment georganiseerd? Koppel erover terug op de districtsraad. Wissel erover uit en durf zelfs elkaars groep onder de loep te nemen. Zo kan je bijleren van andere groepsleiding.

Op zoek naar meer evaluatietools? Duik in de werkwinkeldatabank.

Ben je geholpen met deze info?